Salgsbetingelser

1. Innledning

Det skal være enkelt og trygt å handle på Fødselsplakat.no. Alle kjøp er regulert av standard salgsbetingelser i henhold til norsk lovgivning for forbrukerkjøp av varer over Internett.

Vi ber deg lese gjennom de generelle vilkårene som gjelder når du handler hos oss. Når du kjøper en vare, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser, samt at du er over 18 år. 

2. Parter

Selger:
Firmanavn: The Birth Poster AB,
Adresse: Engelbrekts kyrkogata 7B, 114 26 Stockholm
E-post: kundeservice@fodselsplakat.no
Org.nr: SE556969064601

Kjøper:
Den personen som foretar bestillingen. 

3. Avtale, avtaleinngåelse og ordrebekreftelse

Når du har gjennomført kjøpet i nettbutikken anses avtalen som inngått og er bindende for begge parter.

Du vil straks etter bestilling motta en ordrebekreftelse. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du kontakte oss så raskt som mulig.

Ordrebekreftelsen og kjøpsbetingelsene utgjør til sammen grunnlaget for avtalen. 

4. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift, frakt og emballasje.
Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift. 

5. Betaling

En fødselsplakat tilpasses personlig til hver enkelt kunde og faller dermed under kategorien ”tilvirkningskjøp”. Betalingen skjer derfor når bestillingen er fullført i nettbutikken.

Du kan betale med VISA, Mastercard eller American Express. Når du betaler med kort håndteres dette av vår betalingspartner.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. 

6. Levering

Levering av fødselsplakaten(e) fra oss til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. 

7. Angrerett

Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg (jf. Angrerettloven § 22). Hver enkelt fødselsplakat er unik og spesialtrykkes med navn og fødselsopplysninger, så det er ingen angrerett for produkter bestilt på fødselsplakat.no. Produktet kan ikke avbestilles etter at betalingen er fullført i nettbutikken og kan heller ikke returneres etter levering. 

8. Undersøkelse av varen

Når du mottar fødselsplakaten, anbefaler at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. kjøpsetningelsens punkt 9. 

9. Reklamasjon

Hvert enkelt produkt fra Fødselsplakat.no blir inspisert og kontrollert, men likevel kan det oppstå skader eller feil på våre produkter. Om det har oppstått en feil eller skade under produksjon eller transport, har du selvfølgelig reklamasjonsrett. 

Send en e-post til kundeservice@fodselsplakat.no med så mye informasjon som mulig: ordrenummer, e-postadresse, beskrivelse av skaden, bilder av fødselsplakaten (og skadet emballasje) og eventuell annen relevant informasjon. 

I en behandling av reklamasjonen vil vi vanligvis produsere en ny fødselsplakat slik at det tilfredsstiller både våre og dine krav til produktet. Dette produseres og sendes uten ekstra kostnad.

Frist for reklamasjon er to måneder etter at du har mottatt fødselsplakaten.

10. Personopplysninger

Vi innhenter og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. Alle personopplysninger behandles fortrolig og vil ikke under noen omstendighet videreformidles tredjepart. Ingen debet- eller kredittkortopplysninger lagres av oss. (Se personvern for mer informasjon.)

Dersom du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger eller om du ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene, så kan du kontakte oss på kundeservice@fodselsplakat.no

11. Øvrig

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men tar for seg partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. For fullstendig lovtekst henvises det til avtalelovenforbrukerkjøpslovenmarkedsføringslovenangrerettsloven og ehandelsloven.